باطری 6ولت لیتیم

باطری لیتیم 7ولت
کانکتور مصرفی ضد آب مادگی-کد فنی CN12
ماندگاری باطری بدون استفاده در حدود 12 سال
عملکرد باطری در حالت خاموش بودن led بیش از 350000 بار معادل 150 بار استفاده در روز 7 سال
عملکرد باطری در حالت روشن بودن led بستگی به میزان مصرف در حدود 50000تا 90000بار قطع و وصل معادل 50 بار استفاده در روز 2 تا 3 سال