صرفه جویی در مصرف آب و افزایش بهداشت

استفاده از شیرالات الکترونیکی چشمی هوشمند آب کیسم می تواند تا بیش از 70% صرفه جویی در مصرف آب داشته باشد و به علت جاری و قطع شدن آب بدون تماس دست 100% افزایش بهداشت را برای شما به ارمغان می آورد.

در صورت کلی زمان احتیاج به آب برای شستشوی دست 5 تا 15 ثانیه می باشد که اعملا امکان قطع و وصل آب در شیر آلات کلاسیک در هنگام شستشوی دست وجود ندارد .

شما با استفاده از شیرالات الکترونیکی چشمی هوشمند آب کیسم برنده هستید.