عملکرد بی نظیر با باطری و امکان استفاده از آداپتور

بیش از 400000 هزار بار قطع و وصل آب