مدار قطع ایمنی و کنترل باطری

شیر الات الکترونیکی چشمی هوشمند آب کیسم مجهز به سنسور پیشرفته با قابلییت تشخیص مانع ثابت بوده که در صورتی که جسم ثابتی به مدت بیش از 60 ثانیه جلوی سنسور دستگاه قرار بگیرد میکرو کنترلر به صورت اتوماتیک  برق شیر برقی را قطع کرده و چراغ سنسور شروع به چشمک زدن می نماید .

در صورتی که مانع ثابت برداشته شود شیر به حالت عادی خود باز می گردد.

جریان مورد نیاز  شیر الات الکترونیکی چشمی هوشمند آب کیسم 6 ولت می باشد که در صورتی که در در اثر مصرف به زیر 5 ولت برسد بعد از قرار گرفتن جسم در حیطه دید سنسور دستگاه کار نکرده و چراغ قرمز سنسور ثابت روشن می ماند که در این صورت باید باطری تعویض گردد.