دستاوردهای شرکت فن آوران کیسم

شرکت فن آوران کیسم، در طی سال‌های فعالیتش، عناوین و افتخارات زیر را به دست آورده است.

نمونه‌کارهای کیسم

برخی از نمونه‌هایی که شیر الکترونیک کیسم نصب شده