ادوات کاهنده

با ترکیب هوا و آب بدون ایجاد مشکل و کاهش حجم آب مورد نیاز می‌توان تا میزان قابل توجهی در مصرف آب صرفه‌جویی کرد. این ادوات کاهنده قابل نصب به روی شیر الکترونیکی هوشمند، شیر لمسی و یا شیرآلات اهرمی است.

با دقت و مهندسی علاوه بر کاهش مصرف آب، تجربه استفاده از شیرآلات نیز به بهترین شکل ممکن صورت می‌گیرد.

 

پلاتور

ادوات کاهنده کیسم

آب‌ فشان برای صرفه‌جویی بیشتر در مصرف آب و بهبود فشار متناسب برای استفاده

مقرون به صرفه
با کاهش مصرف آب در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید
شکستن فشار آب
در راستای استفاده آسان‌تر از فشار مناسب آب

تصاویر ادوات کاهنده کیسم

ارتباط با کیسم