تجهیزات

لوازم و تجهیزاتی که در ساخت شیر کیسم به کاررفته است.

قطعات شیر کیسم

قطعات کیسم

این قطعات برای ساخت و مونتاژ نهایی شیر الکترونیک کیسم به کار می‌رود

مهندسی دقیق
تمامی قطعات با در نظر داشتن استانداردهای یک کالای با کیفیت تولید می‌شوند
تعمیرپذیری بالا
نحوه مونتاژ این شیر هوشمند به گئنه‌ای است که در در صورت تعمیر مشکلی وجود نداشته باشد

تصاویر تجهیزات کیسم