سنسور چشمی شیر الکترونیک

سنسور چشمی مورد استفاده در شیرآلات الکترونیک، به واسطه یک ماژول تشخیص دست کار می‌کند. نتیجه کار این سنسور منجر به قطع و وصل جریان آب به واسطه قرارگیری و خروج دست در قسمت تعیین شده جلوی شیر است.

به دلیل ابعاد متفاوت روشویی‌ها، امکان ایجاد تغییرات در تنظیم فاصله مناسب سنسور چشمی شیر هوشمند وجود دارد. بدین ترتیب دامنه حساسیت چشمی شیر از 5 تا 10 سانتی‌متر قابل تنظیم است.

علاوه بر موارد ذکر شده، سنسور چشمی کیسم، به واسطه حذف هرگونه تماس فیزیکی دست با شیر، به افزایش 100 درصدی بهداشت نیز منجر می‌شود.

سنسور شیر الکترونیک
ارتباط با کیسم