متناسب برای سلیقه شما

شیر اهرمی هلیا

شیرهای اهرمی کیسم سری هلیا مناسب برای سرویس بهداشتی، حمام و آشپزخانه شما

...
...
...
...

شیرهای اهرمی کیسم، برای صرفه جویی در مصرف آب

ساختار شیر اهرمی به گونه‌ای است که با کمترین تماس دست و هدر رفت آب عمل کند

مقرون به صرفه
با کاهش مصرف آب در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید
زیبا و چشم نواز
شیرهای اهرمی از ساختار زیباتری برخوردارند

تصاویر شیر اهرمی کیسم، سری هلیا

ارتباط با کیسم